Close
Book Your Reservation

Sana Natura

Algemene Informatie

Privacy & Geheimhouding Al hetgeen ter sprake komt in de consulten wordt vertrouwelijk behandeld en valt onder mijn geheimhoudingsplicht.

Rapportage Rapportage aan uw behandelend arts vindt alleen plaats op uw uitdrukkelijke verzoek en met uw schriftelijke toestemming.

Afzeggen van afspraken Mocht u een afspraak vergeten of korter dan 24 uur van te voren afbellen, dan ben ik helaas genoodzaakt de kosten van de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Vergoeding Declaraties Ik ben officieel aangesloten bij de beroepsvereniging CAT.

Reiskosten Consulten kunnen in een aantal gevallen ook op uw huisadres of via Zoom. Voor de reiskosten buiten Leidschendam vraag ik een kilometervergoeding van 0,50 cent per km (gebaseerd op het aantal kilometers in Google Maps).

Betaling Facturatie en betaling geschieden na ieder consult.

Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) Deze wet verplicht iedere hulpverlener aantekeningen in een dossier bij te houden voor zover die van belang zijn voor een goede hulpverlening. Het dossier bestaat uit 3 delen, te weten;

  • Intake
  • Vervolgsessies (volgens opgesteld behandelplan)
  • Evaluatie – Afsluiting
Share
Share